Strategie utrzymania ruchu w praktyce

Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu we współczesnych systemach produkcyjnych

Co dostaniesz w  ramach dostępu

 • Roczny dostęp online do publikacji
 • Dostęp na urządzeniach mobilnych
 • Bazę tematyczną i skojarzone z nią opracowania
 • Minimum 8 aktualizacji w formie elektronicznej w ciągu roku
 • Możliwość zamówienia wersji papierowej

Strategie utrzymania ruchu

W Liczbach

aktualizacje w ciągu roku,

dzięki którym będziesz na bieżąco z najnowszymi strategiami zarządzania utrzymaniem ruchu i rozwiązaniami gotowymi do wprowadzenia w Twoim dziale

30

praktycznych narzędzi, dokumentów, ćwiczeń i arkuszy,

dzięki którym będziesz mógł dostosować każdą strategię do indywidualnych potrzeb Twojej fabryki i realnie wpłynąć na efektywność swojego zespołu i organizacji

350

stron wypełnionych doświadczeniem ekspertów i praktyków,

którzy dzielą się swoją wiedzą i realnymi, praktycznymi przykładami z pracy w różnorodnych firmach produkcyjnych – po to, abyś mógł czerpać z ich stażu i na ich przykładzie mógł wprowadzić efektywne zmiany w swoim zespole, wzmacniając tym samym wizerunek całej organizacji

Strategie utrzymania ruchhu

Twoje wsparcie w codziennej pracy

 

Pierwsza na polskim rynku całkowicie praktyczna publikacja wspierająca szefów utrzymania ruchu w codziennej pracy – oparta o studia przypadków z polskich fabryk oraz dokumentację, która zoptymalizuje utrzymanie ciągłości produkcji na każdym kroku

Strategie UR w 4 krokach

Jak korzystać z publikacji

 

1

Wybierz strategię, którą chciałbyś wprowadzić w swoim Dziale UR

Przejrzysty spis treści publikacji pozwala na szybkie odnalezienie wybranej strategii zarządzania utrzymaniem ruchu.

2

Dowiedz się, jak zrobili to inni

Zapoznaj się z praktycznymi i realnymi studiami przypadków zaczerpniętymi wprost z innych firm, które zostały opisane przez praktyków i wdrożeniowców.

3

Poznaj sposoby na skuteczne wdrożenie

Czytelne wskazówki i informacje niezbędne do wdrożenia wybranej strategii zarządzania utrzymaniem ruchu, wzbogacone o analizy kosztów i konkretne wytyczne dotyczące organizacji pracy.

4

Skorzystaj z gotowej dokumentacji

Integralną częścią publikacji są dokumenty, które pomogą Ci sprawnie wdrożyć wybraną strategię. Dokumentacja w wersji online umożliwi samodzielnie dopasowanie zawartości wybranego dokumentu do potrzeb Twojego działu UR.

Strategie utrzymania ruchu
są dla Ciebie, jeżeli jesteś:

 • szefem lub kierownikiem UR,
  który chce skutecznie zarządzać zachowaniem ciągłości produkcji w firmie i szukasz inspiracji zaczerpniętej z praktycznych case studies,
 • dyrektorem produkcji i UR,
  któremu zależy na wspieraniu sprawnego przepływu informacji w firmie i wysokiej jakości pracy działu utrzymania ruchu,
 • pracownikiem Działu UR,
  chcącym zgłębiać swoją wiedzę i szukającym rzetelnego źródła informacji.

Spis treści

Co znajdziesz w środku

Nowoczesne rozwiązania oparte na studiach przypadków, skuteczne narzędzia dostosowane do potrzeb oraz wiedza praktyków i ekspertów podane w przystępny sposób

 • Corrective Maintenance (CM) - korygujące utrzymanie ruchu:
  – jak wyprzedzać awarię dzięki planowaniu przeglądów maszyn?
  – w jaki sposób szybko zidentyfikować, wyizolować i usunąć awarię dzięki strategii korygującej utrzymanie ruchu?
  – jak doprowadzić sprzęt, urządzenie lub system do optymalnego stanu operacyjnego?
  – jak modyfikować maszyny, by zmniejszyć występowanie awarii i utrzymywać je w dobrej kondycji?
  – przykładowa dokumentacja: przeglądy, formularz planu przeglądu, raport z planu przeglądu,
  – case study: jak firma Amica usprawniła funkcjonowanie działu UR wprowadzając strategię CM
 • Predictive Maintenance (PdM) - predykcyjne (prognozowane) utrzymanie ruchu:
  – jak stworzyć idealny i opłacalny program predykcyjnego utrzymania ruchu?
  – jakie przeszkody istnieją przeszkody w tworzeniu programu PDM?
  – jak elastycznie budżetować działania prewencyjne i konserwacji maszyn w oparciu o wariantowe plany prewencyjne?
  – dlaczego warto zbierać dane o stanie maszyn i przebiegu procesów?
  – przykładowa dokumentacja: Harmonogram przeglądów, konserwacji i badań kontrolnych PdM, harmonogram przeglądów Pm i Pdm, zlecenie pracy I, zlecenie pracy II
  – case study: Przykładowy wariantowy plan prewencyjny wraz z podsumowaniem kosztów i czasów przestojów w 4-letnim cyklu eksploatacji
 • Preventive Maintenance (PM) - prewencyjne (planowane) utrzymanie ruchu:
  – proces tworzenia bazy awarii i postojów
  – jak wykrywać i usuwać problemy, zanim spowodują one niezaplanowany postój maszyny?
  – gotowe strategie modelowego planu przeglądu
  – przykładowa dokumentacja: plan prewencji, harmonogram przeglądów, karta przeglądów, raport po przeglądzie
 • Total Productive Maintenance (TPM) – kompleksowe utrzymanie ruchu produkcyjnego:
  – rola systemu 5S
  – jak TPM może połączyć działy utrzymania ruchu i produkcji?
  – przykładowa dokumentacja: zgłaszania i rozwiązywanie problemów, TPM Red Tag- zgłoszenie awarii + 5 Why, TPM White Tag- zgłaszanie usterki, Strategia TPM, Audyt efektywności wdrożenia TPM w zakładzie (część I), Audyt efektywności wdrożenia TPM w zakładzie (część II), Audyt efektywności wdrożenia TPM w zakładzie (część III)
 • Operator Based Maintenance (OBM) – strategia doskonaląca utrzymanie ruchu wykorzystująca operatorów:
  – jak skutecznie wykorzystać operatorów w doskonaleniu działu UR
  – dobre praktyki standaryzacji i rekomendowane rozwiązania w strategii OBM
  – przykładowa dokumentacja: przykłady listy podziału odpowiedzialności, przykład klasyfikacji maszyn, przykłady rozwiązań poka-yoke
 • Condition-based maintenance (CBM) – konserwacja zależna od stanu technicznego:
  – jak wprowadzić strategię eksploatacyjną, która powoli na przewidywanie awarii i prognozowanie zużycia maszyn?
  – przykładowa dokumentacja: katalog usterek, awarie, mapowanie procesu usuwania awarii, mapowanie procesu usuwania awarii – odseparowanie czynności,
 • Reliability Centered Maintenance (RCM) – utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność środków trwałych:
  – ocena i ranking krytyczności
  – wdrożenie analizy krytyczności
  – przykładowa dokumentacja: analizy niezawodnościowe, analiza krytyczności maszyn i urządzeń, krytyczność we współczesnych koncepcjach utrzymania ruchu, analiza przyczyn źródłowych awarii, zasada i narzędzia RCA, arkusze pracy, narzędzie FRACAS, ranking i analiza krytyczności I, analiza krytyczności parku maszynowego II, arkusz PP, Root Cause Analysis – RCA na bazie A3, arkusz RCM: karta maszyny / urządzenia, arkusz udoskonaleń- eliminacja źródeł zanieczyszczeń i miejsc trudno dostępnych
 • Root Cause Analysis (RCA) – Analiza przyczyn źródłowych:
  – zjawiska eliminowania u źródła
  – analiza stanów awaryjnych
  – przykładowa dokumentacja: ranking i analiza krytyczności, narzędzia FRACAS, analiza krytyczności parku maszynowego II, arkusz PP, RCA na bazie A3, Arkusz RCM, karta maszyny lub urządzenia, arkusz udoskonaleń- eliminacja źródeł zanieczyszczeń i miejsc trudno dostępnych
 • Reactive Maintenance (RM) – działanie reaktywne i proaktywne (PAM):
  – z jakich powodów przeglądy oraz naprawy po wystąpieniu awarii mogą być korzystne dla firmy?
 • Planowanie działań prewencyjnych i okresowych dla każdej maszyny:
  – zasady konserwacji proaktywnej
  – etapy i zalety proaktywnej konserwacji
  – case study: wdrożenie PAM w firmie farmaceutycznej
 • KPI – kluczowe wskaźniki efektywności:
  Projektowanie systemu efektywności utrzymania ruchu
  – jak dobierać i definiować wskaźniki dla potrzeb organizacji?
  – struktura KPIs w UR i jej wdrażanie
  – pułapki przy wdrażaniu systemu
  – od wdrożenia do audytu systemu mierzenia efektywności utrzymania ruchu
  Doskonalenie KPI’s i systemu efektywności
  – benchmarking wskaźników efektywności
  – przykładowa dokumentacja: Formularze KPI, definiowanie KPI’s
 • Professional Asset Management:
  – wybór strategii zakupowej maszyn
  – analiza ryzyka w trakcie prowadzenia procesu zakupowego maszyn
  – przykładowa dokumentacja: analiza obciążenia parku maszynowego - stan obecny i przyszły
 • Lean i Agile Manufacturing (AM):
  – Lean Thinking – czym jest i jakie wyzwania stawia przed liderem UR
  – zwinna produkcja – jak osiągnąć przewagę konkurencyjną poprzez ciągłe doskonalenie, szybkie reakcje, systematyczne podnoszenie jakości, ale także społeczną odpowiedzialność i  koncentrację na potrzebach odbiorców produkowanych towarów
  – bariery i ograniczenia we wdrażaniu koncepcji Lean Management
 • World Class Manufacturing (WCM):
  – Word Class Manufacturing vs. Lean Management
  – korzyści z wdrożenia modelu WCM w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Autonomiczne utrzymanie ruchu:
  – jak wdrożyć autonomiczne utrzymania ruchu?
  – strategie budowania skutecznych zespołów utrzymania ruchu
  – przykładowa dokumentacja: arkusz audytowy kroku I oraz II, arkusz OPL- lekcja jednotematyczna, formularze pracy, operacje w autonomicznej konserwacji, standard AM wg TWI, autonomous Maintenance Standard- czyszczenie, inspekcja, harmonogram prowadzonych przeglądów AM wg metody NWRCZ
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi:
  Strategie budowania skutecznych zespołów utrzymania ruchu
  – jak kształtować zaangażowania pracowników produkcyjnych
  – systemy wynagrodzeń, benefitów i zachęt materialnych
  Pozyskiwanie wartościowych pracowników
  – elementy dobrego ogłoszenia
  – trendy w rekrutacji
  – przykładowa dokumentacja: ogłoszenie rekrutacyjne technika Utrzymania Ruchu
  Motywowanie pracowników
  – manager jako coach – wspieranie rozwoju kompetencji
  Sposoby ograniczania rotacji w zespołach utrzymania ruchu
  – etapy działań zmierzających do ograniczenia poziomu absencji
  – dodatki do wynagrodzenia za obecność w pracy
  – case study: premia absencyjna, dodatek frekwencyjny
  – case study: Philip Morris
  Komunikacja i budowanie relacji z pracownikami
  – jak komunikować trudne decyzje?
  – zarzadzanie pracownikami produkcyjnymi z pokolenia Z
 • Biznesowe zarządzanie utrzymaniem ruchu – Szef UR jako lider zespołu:
  – strategia biznesowa i zarządcza w utrzymaniu ruchu
  – szef UR jako partner biznesowy kierownika produkcji i kadry menadżerskiej
  budowanie pozycji działu UR w strukturach firmy i współpraca z nieprodukcyjnymi sektorami firmy
 • Strategie zarządcze szefów UR:
  – japońska strategia zarządzania Hoshin Kanri – jako metoda wdrożenia Lean Management
  – przykładowa dokumentacja: analizy ryzyka w dziale UR, macierz ryzyka, matryca maszynowa
 • Transfuzja działu utrzymania ruchu – zarządzanie zmianą 3D:
  – fazy procesu zmiany
  – ośmioetapowy proces wprowadzania radykalnych zmian vs. Wdrożenie SMED na linii produkcyjnej
  – case study: doskonalenie zarządzania technicznego na przykładzie Keller Polska

Redaktor merytoryczna

Dr n. med. Angelika Kargulewicz

Jestem dietetykiem, wykładowcą akademickim i redaktor prowadzącą czasopismo Food Forum.

Swoją praktykę zawodową oraz badania do pracy doktorskiej realizowałam na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadząc edukację żywieniową i poradnictwo dietetyczne dla pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego i zaburzeniami metabolicznymi. Kontynuacją tych działań jest obecnie prowadzone przeze mnie zindywidualizowane poradnictwo żywieniowe oraz diagnostyka nietolerancji pokarmowych w warunkach ambulatoryjnych, co daje mi ogromną satysfakcję i możliwość realizacji moich celów w pracy z pacjentem. W ramach działalności naukowej miałam okazję napisać szereg prac poglądowych i oryginalnych z zakresu dietetyki i żywienia człowieka opublikowanych na łamach czasopism polskich i zagranicznych.

Nasi eksperci

Zespół autorski

Zamów

Wybierz swoją wersję publikacji i czerp wiedzę z doświadczeń innych ekspertów!

Wersja PREMIUM

*

W tym pakiecie:

 • Publikacja w wersji papierowej
 • Kwartalne aktualizacje za dodatkową opłatą w wysokości 359 zł netto
 • Wszystkie dokumenty w wersji edytowanej
 • Możliwość korzystania z publikacji na urządzeniach mobilnych
Wersja podstawowa

*

W tym pakiecie:

 • Publikacja w wersji papierowej
 • Kwartalne aktualizacje za dodatkową opłatą w wysokości 299 zł netto
 • Wszystkie dokumenty w wersji edytowanej
 • Możliwość korzystania z publikacji na urządzeniach mobilnych

*Podane ceny są cenami netto.

**Dla Twojej wygody automatycznie przedłużymy dostęp do publikacji na kolejny rok – w wariancie i cenie wersji podstawowej. Jeśli jednak będziesz chciał zrezygnować – wystarczy wysłać do nas e-maila 14 dni przed końcem Twojego rocznego dostępu do publikacji. Cena nie zawiera kosztów wysyłki w wysokości 35 zł netto (43,04 zł brutto). Opłata doliczana jednorazowo. Kalendarz aktualizacji: https://e-forum.pl/wydarzenia

Jeśli chcesz zamówić publikację z dostawą poza terytorium Polski, napisz na zagranica@forum-media.pl

Jeżeli masz wątpliwości

skontaktuj się z nami – z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania

FAQ

Najczęściej zadawane pytania